NST OPLAMAN

Chào bạn, tôi là OPLAMAN.

Một một tay ngang trong lĩnh vực phát triển thương hiệu. Mọi thứ tôi đã và đang làm đến từ việc tự học và từ thực tiễn.

Dành thời gian 5 năm để nghiên cứu về lĩnh vực thương hiệu online: Nền tảng web, Nền tảng Content, Nền tảng Chiến lược Thương Hiệu.

Hiện tại tôi đã thử nghiệm và hoàn thành 3 chiến lược du kích thực chiến áp dụng:

1- Chiến lược TAB1

2- Chiến lược TAB3

2- Chiến lược TAB5

Đây là đam mê và nơi tôi hình thành áp dụng dự án thực tế cuối tuần cùng thành viên CỘNG ĐỘNG BRAND WEEKENDY.

CÔNG VIỆC CHÍNH: Một tay thiện chiến trong lĩnh vực đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

6 NĂM THAM GIA VÀ TƯ VẤN KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ tại thị trường CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Với một vài chiến lược tạo lên thành công cho quỹ đầu tư DHV FUND

1 Chiến lược đầu tư 4B

2 Chiến lược đầu tư LongTail

Với kiến thức của mình về đầu tư và thương hiệu tôi định vị mình xây dựng được các BRAND DU KÍCH giúp tạo lên các giá trị chuyên nghiệp và hiệu quá tới nhà đầu tư và cộng đồng đầu tư.

HÀ NỘI – MÙA THU – 2020

OPLAMAN