NHÀ SÁNG TẠO

Mỗi nhà sáng tạo đều mang đến màu sắc khác nhau nhưng triết lý chung sẽ giống nhau:

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA OPLA.VN

1 KHÔNG TỰ TIN CÁI KHÔNG HIỂU

2 KHÔNG giao dịch bất cứ thứ gì trừ khi thật sự tạo ra hiểu biết về sản phẩm mua

3 KHÔNG làm nếu không có kế hoạch chi tiết

4 KHÔNG bỏ lơ sản phẩm và tài sản SAU KHI mua hàng

5 KHÔNG nói dối. Luôn luôn trung thực với khách hàng, đối tác cố vấn, bản thân và gia đình mình.