HOẠT ĐỘNG CỦA OPLA.VN

HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ

1- CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ CÙNG OPLA.VN

Đăng kí tham gia tại email oplavietnam@gmail.com

2- MỖI NGÀY MỘT CHÚT TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ CÁ NHÂN CÙNG OPLA.VN

Đăng kí tham gia tại email oplavietnam@gmail.com

3- CƠ HỘI ĐẦU TƯ 136 CÙNG OPLA.VN

Đăng kí tham gia tại email oplavietnam@gmail.com

HOẠT ĐỘNG RIÊNG LẺ

DỰ ÁN : VUATRAIPHIEU

DỰ ÁN : CONGSUBAOHIEM

DỰ ÁN: TOMLAILA

Hà Nội – Mùa Thu – 2020